Kathodische bescherming voor de betonconstructie van gebouwen

Om gewapend beton te beschermen tegen slijtage door corrosie, kun je kathodische bescherming toepassen. Gewapend beton is een bekend en supersterk bouwmateriaal. Het is echter niet onverwoestbaar. Corrosie van het staal in het beton kan tot slijtage leiden met scheuren en verminderde draagkracht als gevolg.

Waarom gewapend beton?

Veel gebouwen en bruggen hebben een constructie van gewapend beton. Gewapend beton is een combinatie van beton en wapeningsstaal. De wapening bestaat uit stalen staven in het beton. Deze staven zorgen ervoor dat het materiaal bestand is tegen grote trekkrachten. Het beton zelf is niet goed bestand tegen trekkrachten. Beton is wel uitermate goed bestand tegen drukkrachten. Samen vormen deze materialen een perfect bouwmateriaal.

Wat is corrosie?

Corrosie is een elektro-chemisch proces dat op gang komt wanneer het staal in het beton op de ene plek positief geladen is en op de andere plek negatief. Deze verschillen in lading treden altijd in bepaalde mate op. Het positief geladen deel noemen we de anode, het negatief geladen deel de kathode. Op de positief geladen delen, de anodes, vormt zich corrosie. Na verloop van tijd tast corrosie de sterkte van het staal dermate aan dat het niet meer veilig is. Een ingrijpende en dure reparatie is dan noodzakelijk. Om beton herstel te voorkomen, is het zaak om corrosie te bestrijden. De negatief geladen delen, de kathodes, zijn juist beschermd tegen corrosie. Deze eigenschap kun je gebruiken om corrosie te voorkomen.

Hoe kun je corrosie voorkomen?

Beton reparatie is een kostbare aangelegenheid. Je kunt corrosie voorkomen met een methode die kathodische bescherming (KB) wordt genoemd. KB is al geruime tijd in gebruik om te voorkomen dat stalen scheepsrompen gaan roesten. Je zorgt er met KB voor dat het staal negatief geladen wordt en dus een kathode is. Een kathode heeft geen last van corrosie en op deze manier wordt het wapeningsstaal dus beschermd tegen corrosie. De anode wordt gevormd door een stuk minder edelmetaal. Dit stuk metaal roest langzaam weg en moet om de zoveel tijd vervangen worden.

Kathodische bescherming een effectieve methode?

Kathodische bescherming is in het begin van de jaren 70 voor de eerste keer gebruikt om te voorkomen dat het staal in gewapend beton zou gaan corroderen. Dit bleek erg goed te werken. Corrosie van het wapeningsstaal werd grotendeels voorkomen met deze techniek. Het is daarmee dan ook een effectieve methode om slijtage in gewapend beton te voorkomen. Meer informatie over betonherstel, betonrenovatie of beton reparatie vind je hier.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.