Opzegging huurovereenkomst per e-mail; is dat rechtsgeldig?

Huur overeenkomst opzeggen

Volgens de wet moet een opzegging van huurovereenkomst door huurder of verhuurder geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Dit betekent dat een brief of mail niet rechtsgeldig is voor huuropzegging. De wereld digitaliseert en alles verandert met een ongekende snelheid. Zo ook in deze wet. Tegenwoordig is een opzegging van een huurcontract mogelijk per e-mail. Echter moet de opzeggende partij kunnen bewijzen, dat andere partij deze e-mail ontvangen heeft. Dit blijkt uit eerdere zaken dat dit vrij lastig is.

Wat zegt de wet hierover?

Voor de opzegging van bedrijfsruimte of woonruimte kan de huurovereenkomst beëindigd worden door een aangetekende brief of exploot. Artikel 7: 271(huurovereenkomst woonruimte) en artikel 7:293 (huurovereenkomst bedrijfsruimte).

Wanneer de huurder de huurovereenkomst wil beëindigen, moet dit tijdig worden aangegeven, zodat de verhuurder op zoek kan naar een nieuwe huurder. Zoals net al besproken is kan dit tegenwoordig via e-mail, aangetekende brief of exploot. Maar bij een aangetekende brief en dus ook e-mail, moet de verstuurde partij kunnen aantonen dat andere partij de mail of aangetekende brief ontvangen heeft.

Conclusie opzegging huurovereenkomst via e-mail

Uit eerdere rechtszaken in rechtbank Den-bosch, Rotterdam en Oost-Brabant zijn al soortgelijke zaken voorgekomen. Daaruit blijkt dat de huurovereenkomst via mail rechtsgeldig is wanneer de partij die wil opzeggen kan bewijzen dat de e-mail met daarin verzoek op huurbeëindiging bij de verhuurder is aangekomen. Als er niet tijdig wordt gereageerd voordat de termijn waarvoor moet worden opgezegd verstreken is, is een aangetekende brief schrijven zeer aan te raden. Beide stappen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u als opzeggende partij in uw recht staat.

Huurrecht advocaat inschakelen

Om er zeker van te zijn, dat u volledig in uw recht staat. Is het aan te raden om huur advocaat van Rechtnet in te huren. Niet alleen is Rechtnet advocaten is betrouwbaar advocatenkantoor. Ook hebben zij hoorzitting over het huurbeëindiging in Den-Bosch op de voet gevolgd.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.