Veiligheid op het werk met een KAM coördinator en Vakbekwaam persoon

De veiligheid op de werkvloer en de impact wat een onderneming op het milieu heeft, wordt allemaal door de KAM coördinator in de gaten gehouden. KAM staat voor Kwaliteit, Arbo (of Arbeidsomstandigheden) en Milieu. Op deze drie vlakken dien je als bedrijf zijnde namelijk aan bepaalde wet- en regelgeving te voldoen. Om zo goed mogelijk op de veiligheid van de werknemers en het milieu op de werkvloer in te spelen, is er een werknemer aangesteld die al deze belangrijke zaken in de gaten houdt en hier werkprocessen voor maakt en evalueert. In deze blog lees je alles over het werk van de KAM coördinator en leer je meer over een NEN 3140 Cursus.

Over welke vaardigheden moet een KAM coördinator beschikken?

De KAM coördinator zorgt ervoor dat bepaalde kwaliteitszaken binnen het bedrijf in orde zijn. Daarnaast houdt deze werknemer zich bezig met de Arbo aangelegenheden, waaronder dus de arbeidsomstandigheden waarin het personeel zich bevindt. Verder richt de KAM coördinator zich op alle milieuzaken waar het bedrijf mee te maken heeft. Dit doet de werknemer door nauw in contact te staan met verschillende experts en deskundigen die zowel intern als extern bij het bedrijf horen. De belangrijkste taak is om bepaalde risico’s in kaart te brengen, zodat het bedrijf zich daarop kan focussen en de veiligheid op het werk zo goed mogelijk kan waarborgen.

Als KAM coördinator moet je dus risico’s en bepaalde uitdagingen kunnen zien. Je moet de onzekerheden van het bedrijf om leren zetten in kansen en meer veiligheid. Het is de bedoeling dat je de organisatie positief beïnvloed met de werkprocessen die je samenstelt en continu blijft verbeteren. Daarnaast moet je normen en richtlijnen leren lezen en omzetten tot een veilig beleid wat door het hele bedrijf kan worden nageleefd en uitgevoerd.

Wat is de NEN 3140 Cursus?

De NEN 3140 cursus is speciaal ontworpen voor Vakbekwame Personen (VP). Als werknemer bij een bedrijf kun je door de werkgever als VP aangewezen worden. Wanneer je de cursus volgt, leer jij hoe je elektrotechnische werkzaamheden kunt uitvoeren. Voordat je de cursus doet, mag jij je daar niet mee bezighouden. Je moet eerst het certificaat behalen, voor je officieel bevoegd bent om deze werkzaamheden uit te mogen oefenen. De cursus duurt één dag en na afronding kun je alle gevaren inschatten en de veiligheid tijdens je werkzaamheden beter waarborgen.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.