Checklist voor milieumanagement

Nederland handhaaft strenge regels met betrekking tot milieumanagement. Dit is het gevolg van regelgeving die is ingesteld om de belasting op het klimaat en de natuur door bedrijven en organisaties tot een minimum te beperken. Organisaties dienen te voldoen aan het Environmental Management System. Door het behalen van ISO 14001 kun je als organisatie aantonen dat je voldoet aan de normen die zijn vastgesteld aan dit systeem. Tevens kun je zelf een aantal stappen doorlopen voordat je een dergelijk certificaat aanvraagt.

In kaart brengen

De eerste logische stap die genomen dient te worden is het in kaart brengen van de huidige stand van zaken. Dit doe je door vast te leggen op welke gebieden je organisatie te maken heeft met de milieuwetgeving. Een inventarisatie van de huidige maatregelen en risico’s zullen je vervolgens helpen met het in kaart brengen van de aandachtspunten. Dit kan ook door gebruik te maken van SMART doelstellingen. Met de directie kun je dan vastleggen welke doelstellingen aandacht verdienen en welke prioriteit hebben.

Aanpak

In de volgende fase is het tijd om de risico’s en kansen met betrekking tot milieumanagement aan te pakken. Maak iemand verantwoordelijk binnen je organisatie voor de aanpak van een onderdeel. In deze fase ga je dus aan de slag met de praktische invulling van milieumanagement. Dit kan echter enkel wanneer een meting vooraf ook heeft plaatsgevonden, een zogenaamde nul meting. Deze kan namelijk aantonen in hoeverre er sprake is van verbeteringen of het tegenovergestelde, verslechteringen.

Certificering

De laatste fase van het proces is het behalen van het certificaat. Een onafhankelijke partij zal dan beoordelen of er inderdaad wordt voldaan aan de normgeving met betrekking tot milieumanagement. Hierna is het natuurlijk wel zaak om de systemen up to date te houden zodat je je certificaat ook blijft behouden. Daarnaast kan je in de vervolgfase ook kijken naar andere certificaten. Zo is er NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Ook hierbij geldt dat het behalen van een certificaat bijdraagt aan het voldoen aan de wettelijke eisen. Bovendien zorgen de verbeterprocessen vaak voor efficiënter werken en een onderscheiding ten opzichte van de concurrent.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.