Hoe wordt de verzakking van een fundering opgelost?

Is er bij uw woning een verzakking in de fundering geconstateerd? Dan kan dit nogal als een schrik zijn aangekomen. Een funderingsprobleem is natuurlijk niet iets waarvan u zou verwachten dat het ooit zou gebeuren. Desalniettemin hoeft u zich geen zorgen te maken over uw woning; door alle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren kan het op duurzame wijze herstelt worden. Maar hoe ziet een dergelijk herstel er eigenlijk uit? Wat zijn nou de precieze werkzaamheden?

Uitvoerig vooronderzoek

Waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van het duurzame herstelproces; het onderzoeken van de fundering. Voordat men begint met herstelwerkzaamheden zal er allereerst een uitvoerig onderzoek plaatsvinden om de oorzaak vast te stellen. Wordt hier weinig tot geen onderzoek naar gedaan, dan loopt u de kans dat een verzakking nogmaals kan gebeuren.

Experts zullen daarom diverse gegevens vergaren over onder andere uw fundering en de belastingen die de fundering te verduren heeft. Op basis hiervan zal er een advies gegeven worden over de reparatiemethode. Dit hangt af van factoren als het gewicht van het gebouw, de bodemgesteldheid en de gedane schade.

Mogelijke oorzaken

Er is niet één reden voor het verzakken van elke fundering. Elke fundering, en grond waar op het gebouwd is, is anders. Oorzaken van de verzakking kunnen zijn:

  • Vochtverlies door verdamping of onttrekking van grondwater in droge perioden
  • Aangetaste bodemgesteldheid door inklinking van veen- en kleigrond
  • Te hoge belasting op één of meerdere punten van de fundering
  • Uitbundig veel verkeer of zware bouwwerkzaamheden veroorzaken trillingen in de grond

Innovatief funderingssysteem

Als eenmaal de oorzaak vastgesteld is kan er gewerkt worden aan de oplossing van de verzakking. Door middel van een innovatief funderingssysteem wordt de fundering naar het oude niveau gebracht en afgesteund op het funderingssysteem. Dit systeem is op praktisch elke woning of aanbouw toe te passen en betreft slechts een kleine ingreep. Uw buren zullen geen enkele last hebben van de werkzaamheden!

Schade herstellen

De verzakking heeft helaas ongetwijfeld schade toegebracht aan uw woning. Wanneer de fundering weer op het oude niveau zit, is het tijd om de gevolgschade te herstellen. In de meeste gevallen bestaat de muurschade uit scheuren in de muur. Daarnaast is er nog de kans op onzichtbare muurschade. Dit zal moeten blijken uit het uitvoerige vooronderzoek.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.