Transmissieberekening: wat is het en is het belangrijk?

Met een transmissieberekening wordt het totale warmteverlies van een ruimte of gebouw berekend. Warmteverlies treedt op door middel van verschil in temperatuur aan beide kanten van de constructie en de ruimte. Dus de ramen, vloeren maar ook de gevels.

Waarom is een goede transmissieberekening nodig?

Een warmtepomp leverancier of leverancier van stadsverwarming is vaak degene die een transmissieberekening (ook wel warmteberekening genoemd) aanvraagt. Aan de hand van de berekening weet een installateur precies hoeveel vermogen er precies beschikbaar moet zijn om een gebouw te verwarmen. En daarbij ook welke afgifte apparaten er voor elke ruimte moet komen. Bijvoorbeeld hoe groot de radiator moet zijn. Of wat de beste onderlinge afstand tussen de slangen in de vloer bij vloerverwarming kan zijn.

Bij het maken van een heldere warmteverliesberekening van grote gebouwen zoals van kantoren en ziekenhuizen kan deze berekening verder ook als basis dienen om een goede leidingnet of gasleidingberekening te kunnen (laten) maken.

Hoe wordt warmteverlies berekend?

Gegevens die onder meer nodig zijn voor de berekening zijn:

  • Isolatiewaarden
  • Ontwerptemperaturen
  • Luchtdichtheid
  • Eventuele aangrenzende woningen
  • Bouwkundige tekeningen van het gebouw
  • Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekening

Wanneer deze gegevens bekend en ingevoerd zijn, ontstaat er een vervolgens rekenmodel van het gebouw. Hier wordt vervolgens een overzichtelijke uitdraai van gemaakt.

Hoe ziet een transmissieberekening eruit?

Het transmissieverlies wordt berekend met de formule: Q = ΔT x A x U

Q = Het warmteverlies of de warmtestroom uitgedrukt in watt

ΔT = Het temperatuurverschil over de twee zijden van de constructie in graden Celsius of Kelvin

A = Het oppervlak van de constructie in m2

U = De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt in W/(m2 K)

Doel van de berekening

Het doel van een installatietechnische berekening is onder meer het zuinig omgaan met energie een comfortabel klimaat ontwerpen. Immers: geen verlies van warmte. Daarnaast zorgt een berekening er ook voor dat u de juiste en verwarmingssysteem te kiezen (en daarbij ook de afmetingen ervan), welke voldoende warmtecapaciteit/vermogen (kW) kan opwekken. Daardoor hoeft u minder te stoken ter compensatie. Dat kan een energiebesparing opleveren tot wel 30%. En het geeft u een comfortabeler woonklimaat. En datzelfde geldt voor kantoren.

Minder aanschafkosten

Ook zorgt een betrouwbare transmissieberekening ervoor dat u minder aanschafkosten kwijt bent bij minder capaciteit aan warmte-afgiftesystemen of koelopnamesystemen. Datzelfde geldt voor de montagekosten. Omdat u immers precies weet hoe groot de warmtepomp moet zijn. Dus daarmee voorkomt u dat u bijvoorbeeld een te grote pomp aanschaft, welke én niet nodig was én nog eens veel duurder in aanschaf is. Kosten die niet nodig zijn.

Transmissieberekeningen nog belangrijker

Nog niet eens zo lang geleden werd er bij het ontwerpen van woningen en kantoren eigenlijk weinig rekening gehouden met optimale verwarmingssystemen. Gasketels compenseerden het warmteverlies en gebrekkige isolatie. Maar sinds de gasaansluitplicht werd geschrapt in juli 2018, zien we dat de warmtepomp steeds een populairder alternatief is voor de HR-ketel. Als gevolg daarvan is een transmissieberekening juist nog belangrijker geworden. Optimalisatie van de buitenschil is namelijk heel erg nodig om de warmtepompen goed te laten functioneren.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.